Despre noi

Organizaţia Românilor din East Midlands a fost iniţiată şi construită de Marius Misin în 2014, după ce a constatat lipsa absolută a vreunei asociaţii româneşti în East Midlands, Îî afara Organizaţiei Studenţilor Români din Universitatea din Nottingham, din care Misin făcea deja parte. Experienţa sa, câştigată în vremea studenţiei, a ajutat ca organizaţia să prindă viaţă şi să devină din ce în ce mai activă în planul local asumat.
Organizaţia Românilor din East Midlands îşi doreşte să ţină vie speranţa că această asociaţie are capacitatea de a se transforma într- unul dintre elementele esenţiale ale dezvoltării pe toate planurile a comunităţii româneşti de aici.
Scopurile acestei asociaţii fără profit sunt indisolubil legate de a dezvolta capacitatea și abilitățile membrilor comunității românești din East Midlands în scopul ca aceștia să fie în măsură să identifice oportunităţi de viaţă şi muncă și să poată satisface nevoile urgente ale lor şi ale familiilor lor.
Noi nu vrem şi nici nu avem posibilităţile de a înlocui demersurile ambasadei României sau a acţiunilor consulare specifice, ci dorim să venim în completarea acestora prin experienţa tuturor membrilor organizaţiei pusă în slujba comunităţii româneşti locale.
Reprezentarea membrilor noştri în faţa administraţiei locale se va face în spiritul dreptăţii şi bunei înţelegeri sociale deja exsitente şi bine consolidate în societatea britanică în aşa fel încât românii să beneficieze de aceleaşi şanse sociale, public recunoscute.
De asemenea, organizaţia noastră este determinată şi are ca ţel şi sprijinirea membrilor săi în interacţiunea cu societatea britanică, dezvoltarea capacităţilor necesare unei participări active la dezvoltarea acesteia, în aşa fel încât să devenim cetăţeni responsabili şi care pătrund esenţa societăţii de astăzi a Regatului Unit. Evident, aceasta este şi calea pe care o vom promova şi pentru a reuşi facilitarea înţelegerii nevoilor şi caracterului nostru naţional de către comunitatea locală în întregul ei.
Toate aceste demersuri ale noastre vor promova interesele comunităţii româneşti locale, cu precădere ale membrilor organizaţiei noastre, numai în spiritul egalităţii și diversităţii sociale.
Totodată, vom avea grijă să organizăm activități și evenimente culturale care promovează înțelegerea între oamenii din medii diferite, cu accent asupra speranţelor, a năzuinţelor legitime comunităţii româneşti din East Midlands.
Tradiţiile româneşti trebuie păstrate ca parte din patrimoniul cultural al lumii, al Europei, şi al Marii Britanii, câtă vreme vor exista români vor trăi şi munci pe acest teritoriu. Bogăţia limbajului cultural specific ne va ajuta să intrăm în legătură simbiotică cu tradiţiile locului. Aceste specificităţi nu se exclud, şi ele trebuie promovate ca elemente absolute de indentitate.
Toate manifestările şi acţiuni organizaţiei noastre vor încerca să aducă beneficii palpabile imediate, dar şi pe termen lung tuturor membrilor noştri. De aceeea, vă invităm să faceţi pasul cu încredere către ascociaţia noastră.

Obiective